Kalite Politikamız - Actv Biotech

Actv Biotech

Kalite Politikamız

Sürekli ve kalıcı
başarı için entegre
yönetim sistemleri...

Yüksek kalite ve hijyen şartlarından taviz vermeden, sürekli iyileştirme faaliyetlerimizle bunu destekleyerek müşteri istek ve beklentilerini karşılamayı, müşteri memnuniyetini arttırmayı önemsiyoruz.

Ulusal ve uluslararası yasal şartlara, mevzuatlara, standartlara uymayı ve kabul edilebilir maliyetle, verimliliği arttırarak üretim yapmayı hedefliyoruz.

İnanıyoruz, öyleyse varız!

Sadece günümüzde değil gelecekte de adından gururla bahsedilen,
hem ülkemiz hem de dünya için güvenilir iz bırakan bir kuruluş olma hedefindeyiz.

AR-GE
Sürekli inovasyon

Riskleri ve fırsatları etkin şekilde
yöneterek tüm süreçlerimizi sürekli
iyileştirmeyi, araştırma ve geliştirme
faaliyetleriyle ürün yelpazesini
arttırmayı amaçlıyoruz.

Yetkinlik
İnsana Yatırım

Çalışanlarının yetkinliğini ve
yeterliliği için gerekli kaynakları
sağlamayı, çalışan motivasyonunu
arttırarak her defasında hatasız
üretim yapmayı hedefliyoruz.

İş Birliği
Birlikte Büyüme

İş birliği içerisinde olduğumuz
tedarikçilere, iş ortaklarına ve
müşterilerine kazandırarak
büyümeyi; kalite, İSG, Çevre ve
Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları
bilincini yaygınlaştırmayı
önemsiyoruz

Sürdürülebilir Çevre
Temiz Teknoloji

Ürün tasarım ve üretim süreçlerinde
temiz teknolojiler kullanarak yeniden
kullanım, geri dönüşüm ve geri
kazanım sağlamayı önceliyoruz.
Doğal kaynaklarının verimli kullanımını
sağlamak için bilimsel ve ekonomik
çözümler geliştirmek için çalışıyoruz.

Geleceğe özenle korunmuş
bir çevre bırakmak için bugün adım atmalıyız.

Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle gerekli aksiyonları alarak
yasal düzenlemelerin ötesine geçmek, çevreyi korumayı, tüm faaliyetlerimizin
çevre boyutu ve etkilerini dikkate alarak doğal kaynaklarının verimli kullanımını önemsiyoruz.

%100

İnsana, doğaya, çevreye
ve topluma saygılıyız

Çevreci

Karbon ayak izimizi her yıl
daha düşürecek somut uygulamaları
hayata geçiriyoruz

Doğal

Doğal kaynakları korumak ve
doğaya faydalı çözümler
geliştiriyoruz.

Sürdürülebilirlik

Tüm faaliyetlerimizde ISO 14001: 2004 standartları
doğrultusunda Çevre Yönetim Sistemini uyguluyoruz.

Teknolojimizle sürdürülebilirlik yolunda önemli kazanımlar elde ediyoruz.

Nadir bulunan bitkilerin kullanılabilmesine imkan verir.​

Bitki ve su kullanımını minimum düzeye indirir.​

Pestisit gibi kimyasallar ve GDO içermez.

Toprak kullanımını gerektirmez.

Sertifikalarımız

Online Görüşme Talebi

Kalite Politikamız: Teknik Doküman Talebi

Kalite Politikamız

Sample Request

Human Resources Form

Online Interview Request