Farmasötik Ürünler - Actv Biotech

Actv Biotech

Farmasötik Ürünler

Bitki kök hücreleri
30.000’den fazla
kimyasal bağ içerir...

Bitki hücre kültürleri 30,000’den fazla kimyasal bağ içeren
çok değerli sekonder metabolitleri sentezleme potansiyeline sahiptir. Kozmetik, gıda ve ilaç endüstrilerinde bitki hücre kültürlerinin kullanılması sekonder metabolitlerin
sürdürülebilir ve büyük ölçekli üretilmesine imkân tanır.

Tıbbi bitkilerden elde edilen hücre kültürleri kanser, kardiovasküler, nörodejenarif hastalıklar ve enfeksiyon hastalıkları gibi çok çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabilen biyoaktif farmasötikleri üretebilme yeteneğine sahiptir.

Bitki kök hücre kültürü
ile kanser gibi çok çeşitli
hastalıkların tedavisinde
kullanılabilen biyoaktif
farmasötik proses
geliştiriyoruz.

ACTV Biotech olarak farmasötik aktivitelere sahip bileşenlerin yüksek verim ve saflıkta eldesi için bitki hücrelerinin fiziksel, biyotik uyaranlar ve elisitör moleküller ile yönlendirilmesi, hücre seçilim uygulamaları ve özel hücre hatlarının geliştirilmesi ile bitki hücre bankalarının oluşturulması için proses geliştiriyoruz.

Hücre süspansiyon kültürlerinden paklitaksel, dosataksel, vinblastin, vinkristin ve TECA eldesi için Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Online Görüşme Talebi

Farmasötik Ürünler: Teknik Doküman Talebi

Farmasötik Ürünler

Sample Request

Human Resources Form

Online Interview Request